Monday, 20 September 2010

การดูแลสุนัขหลังผสมพันธุ์

การดูแลการให้อาหารแม่สุนัขในช่วงหลังผสมมีความสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของลูกในท้อง ถ้าสุนัขน้ำหนักน้อยกว่าปกติเราควรต้องเพิ่มปริมาณอาหารที่มีคุณภาพเพื่อ ใช้ในการเจริญเติบโตของลูกในท้อง ถ้าแม่ไม่ได้อาหารที่เหมาะสมเพียงพอจะทำให้น้ำหนักลูกแรกคลอดต่ำและมีอัตรา การตายสูง ในทางกลับกันถ้าเราให้อาหารมากเกินไปทำให้แม่น้ำหนักตัวเกินและลูกตัวใหญ่ เกินไปอาจมีปัญหาเรื่องคลอดยากการดูแลสุนัขใกล้คลอด
ในสุนัขตั้งท้องเราควรให้อาหารที่มีคุณภาพสูง ย่อยง่ายและดูดซึมได้ง่าย ซึ่งจะให้เป็นอาหารเฉพาะสำหรับแม่สุนัขตั้งท้องและให้นม หรืออาหารสำหรับลูกสุนัขก็ได้

ในสุนัขตั้งท้อง ลูกสุนัขในช่วง 1-6 สัปดาห์แรก จะมีการเจริญเติบโตประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นลูกสุนัขจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และจะช้าลงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งท้อง

ถ้าแม่สุนัขน้ำหนักตัวเหมาะสม ไม่ควรจะเพิ่มปริมาณอาหารจนกว่าจะถึงประมาณสัปดาห์ที่5 หรือ 6ของการตั้งท้อง เพราะไม่จำเป็นต้องให้ก่อน5 สัปดาห์แรกเพราะลูกสุนัขยังไม่มีการพัฒนามาก จะทำให้แม่มีน้ำหนักมากเกินไปทำให้คลอดยาก
สำหรับช่วงหลังจากสัปดาห์ที่ 5-6 ควรเพิ่มปริมาณอาหารจากความต้องการปกติ 25-50 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกและขนาดแม่ น้ำหนักของแม่ควรเพิ่มจากปริมาณปกติ 15-25 เปอร์เซ็นต์ เช่น ก่อนตั้งท้องมีน้ำหนักประมาณ15 กิโลกรัม ควรมีน้ำหนักประมาณ 17-19 กิโลกรัม

ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งท้อง ขนาดของลูกในมดลูกจะใหญ่เต็มที่ ทำให้เบียดช่องว่างภายในทางเดินอาหารของตัวแม่ ดังนั้นในช่วงนี้ควรให้อาหารแก่แม่สุนัขทีละน้อยๆ วันละหลายๆครั้ง แล้วที่สำคัญในช่วง 1-5 วันก่อนคลอดเต้านมจะเจริญอย่างรวดเร็วเพี่อเร่งการสร้างน้ำนม เราควรต้องให้ความสำคัญกับอาหารในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งท้องด้วย

การดูแลช่วงใกล้คลอด
พบว่าในช่วงใกล้คลอด แม่สุนัขจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนอกเหนือจากช่องท้องที่ขยายดังนี้

1. เต้านมมีการขยายตัวทุกเต้า พบว่าก่อนการคลอดประมาณตั้งแต่ 2 อาทิตย์ก่อนคลอด พบว่ามีน้ำนมไหล
2. การไม่ยอมทานอาหารก่อนการคลอด พบว่า ระยะเวลาประมาณ 12 ชั่วโมงก่อนคลอดเป็นช่วงที่เจ้าของสุนัขควรเฝ้าจับตาดูเพื่อช่วยคลอด
3. อุณหภูมิลดลงก่อนการคลอด มักพบว่าเกิดก่อนการคลอด 12-18 ชั่วโมงก่อนการ

No comments:

แลกลิงค์

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
ต้องการแลกลิงค์ ติดต่อ plasmamax@gmail.com