Tuesday, 17 May 2011

การตรวจเลือดให้สุนัข

การตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงประจำปีการเลี้ยงสุนัขนั้น เราควรพามาตรวจเช็คสุขภาพประจำปีเป็นประจำเพื่อว่าเราจะได้รู้แต่เนิ่น ๆ ว่าสุนัขเรามีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคใด ๆ หรือไม่ ดีกว่ามารู้เมื่อสาย ในสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ควรมีการตรวจเลือดเพื่อเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าร่างกายภายนอกอาจดูแข็งแรง แต่อาจมีโรคแฝงอยู่ ซึ่งเราไม่ทราบ กว่าจะรู้ก็สายเกินแก้แล้ว ยิ่งถ้าสุนัขแก่มาก ๆ แล้ว การตรวจเช็คเลือด เช็คสุขภาพยิ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก

การตรวจสุขภาพสุนัข
การตรวจเลือดบอกอะไรได้บ้าง
การตรวจเลือดนั้น จะทำให้พบข้อมูลที่สามารถบอกได้ว่า สัตว์เลี้ยงของเรานั้นปกติหรือผิดปกติ แล้วถ้าผิดปกติเกิดมาจากอวัยวะใด เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวินิจฉัยรักษา และป้องกันโรคที่เกิดได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการตรวจเลือด ได้แก่...
1. การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือด แบ่งเป็น เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือด

- จำนวนเม็ดเลือดแดง ถ้ามีระดับต่ำกว่าค่าปกติ แสดงว่ามีภาวะของเลือดจาง ในกรณีที่มีเลือดจางอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะบ่งบอกถึงโรคได้หลายโรค เช่น พยาธิเม็ดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต

- จำนวนเม็ดเลือดขาว เป็นตัวที่บอกถึงภาวะการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในร่างกาย เนื่องจากเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ป้องกันการรุกรานของเชื้อโรคต่าง ๆ

- เกร็ดเลือด มีหน้าที่ในการควบคุมการแข็งตัวอขงเลือด ถ้าจำนวนลดต่ำกว่าระดับปกติ บ่งชี้ภาวะความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ซึ่งเมื่อมีเลือดออก เลือดจะหยุดไหลช้า หรือเกิดจ้ำเลือดที่ผิวหนังได้ ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกร็ดเลือดลดลง ได้แก่ พยาธิเม็ดเลือด ยาบางชนิด (เคมีบำบัด) โรคต่อต้านภูมิคุ้มกันตนเอง การเสียเลือด และมะเร็งในไขกระดูก เป็นต้น

2. การตรวจสมรรถภาพของตับ
ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตับจะทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนบางชนิด ขับทิ้งของเสียหรือยาบางชนิด และสะสมสารหลายชนิด ในกรณีที่เซลล์ตับเกิดความเสียหายหรือเกิดการคั่งของท่อน้ำดี ตับจะหลั่งเอนไซม์บางชนิดออกมาในระดับที่สูงกว่าระดับปกติในกระแสเลือด

3. การตรวจสมรรถภาพของไต
โดยปกติไตจะทำหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกาย โดยจะขับออกมากับปัสสาวะ แต่ในกรณีที่ไตเกิดความเสียหาย ไม่สามารถกรองของเสียได้ แทนที่ของเสียจะถูกขับทิ้ง แต่กลับถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งของเสียเหล่านี้จะมีผลต่อการทำงานของอวัยวะระบบต่าง ๆ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับการกรองของไตสามารถตรวจพบได้จากค่าของเสียที่สูงขึ้นในกระแสเลือด

4. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
เพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวาน รวมถึงติดตามผลการรักษา

5. การตรวจระดับอิเลคโตรไลท์และความสมดุลกรดด่างในกระแสเลือด
มักทำการตรวจในกรณีฉุกเฉิน และ metabolic disease เนื่องจากอิเลคโตรไลท์บางชนิด และความสมดุลกรดด่างมีผลเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจ หากแก้ไขให้อยู่ในภาวะสมดุล สัตว์อาจพ้นภาวะฉุกเฉินได้ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจพิเศษอีกหลายชนิดที่สามารถตรวจได้จากเลือด ซึ่งสัตวแพทย์ผู้รักษาเป็นผู้พิจารณาส่งตรวจตามความเหมาะสม

No comments:

แลกลิงค์

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
ต้องการแลกลิงค์ ติดต่อ plasmamax@gmail.com